Back to Top

Forløbet

Før mødet:
Hvis det er muligt taler vi med dig inden det kommende møde og gerne på vores kontor. Her gennemgår vi dit problem med henblik på, at du fremlægger din sag bedst muligt under mødet. Vi aftaler altså, hvilke oplysninger og spørgsmål du vil komme med.

Under mødet:
Vi sørger for at du får sagt alt, hvad vi har aftalt. Hvis vi finder det nødvendigt, kan vi bede om at få mødet afbrudt kortvarigt, så vi kan tale nærmere med dig. Bisidderen siger ellers ikke noget under mødet. Vi kan dog aftale vi støtte dig under mødet, hvis det er nødvendigt.

Efter mødet:
Vi gennemgår, hvad der er sket og hvad du herefter kan eller skal gøre.

Vi tilbyder altså følgeskab med ekstra øjne og ører.

Bemærk: Vi har ikke mulighed for at yde eller skaffe tolkebistand. Det må du selv eller mødets arrangør - sørge for.

En bisidder tilbyder følgeskab med et par ekstra øjne og ører